Color: Olympia 

Shinju Pacific

SKU: SPA-Shinju-2808P