WJ5: Gardenia Waterjet

Material: White Silk and White Thassos Marble Polished

Sheet Size: 12x12

Sqft/Sheet: 1 sf/sheet

 

 

WJ5 Gardenia Waterjet: White Silk, White Thassos

SKU: OFI-WJ5WSIWTGARDENIA
Color